ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PLÀNING DE CLASSES

ACTIVITATS

BALLET CLÀSSIC

BALLET CLÀSSIC

LÍQUID DANSA
info@liquiddansa.com
www.liquiddansa.com

CONTEMPORANI

CONTEMPORANI

LÍQUID DANSA
info@liquiddansa.com
www.liquiddansa.com