ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PLANNING DE CLASSES

ACTIVITATS

LINE DANCE

LINE DANCE

ASSOCIACIÓ DANSA ESPORTIVA D’ANDORRA
nikaand@hotmail.com

BOXA

BOXA

DINAMIC BOXA
+(376) 379 940

BALLET CLÀSSIC

BALLET CLÀSSIC

LÍQUID DANSA
info@liquiddansa.com
www.liquiddansa.com

CONTEMPORANI

CONTEMPORANI

LÍQUID DANSA
info@liquiddansa.com
www.liquiddansa.com