SERVEIS

Servei d'UVA

Consta d'una cabina de raigs UVA. El servei està inclòs dins de la QUOTA PLUS (+).